Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 03/06/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 06/06/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zest 0 / 55 / 400 Grand Master 06/06 00:28:36

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhGM 0 / 55 / 400 Blade Master 06/06 00:46:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfCui 0 / 55 / 400 Hight Elf 06/06 02:13:30

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Truer 0 / 55 / 400 Duel Master 06/06 00:24:41

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Ko đạt yêu cầu 0 / 55 / 400 DarkLord

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zMTzDeTon 0 / 55 / 400 Dimension Master 06/06 06:58:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Aqua 0 / 55 / 400 First Master 06/06 08:27:45