Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/05/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 10/05/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThatGia 0 / 55 / 400 Grand Master 10/05 00:32:58

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KySy 0 / 55 / 400 Blade Knight 10/05 01:17:17

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfUnLe 0 / 55 / 400 Hight Elf 10/05 00:25:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HacMa 0 / 55 / 400 Duel Master 10/05 00:26:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TamGia 0 / 55 / 400 DarkLord 10/05 01:31:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Ip12ProMax 0 / 55 / 400 Dimension Master 10/05 00:56:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RFUnLee 0 / 55 / 400 First Master 10/05 00:23:21