Sau 45 phút công thành chiến
Liên Minh Killer đã phong ấn thành công và chiếm thế Thủ Thành tới phút cuối cùng.
BQT xin thông báo giải thưởng đã trao.
Liên Minh Killer
* 1.000.000 Gcoin

* 10 Bùa Chaos
* 5 Vé gọi Boss Kundun (Chỉ ném ra ngoài thành Devias & Stadium

Vé Kundun giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận.

LM Thua Cuộc: AnhEm: (Ko đạt thành viên yêu cầu, duy nhất 1 thành viên tham gia CTC)


Gcoin đã được chuyển vào TK chủ Liên Minh Bùa Chaos được chuyển vào trực tiếp thùng đồ chung của chủ LM chiến thắng.

Chúc anh em sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
BQT Chuyển Gcoin vào trực tiếp TK chủ Liên Minh
Chủ Liên Minh có trách nhiệm chia cho các thành viên trong LM.