Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 10/04/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 13/04/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MeoM 0 / 55 / 400 Grand Master 13/04 00:35:23

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Rakitic 0 / 55 / 400 Blade Master 13/04 01:00:50

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Manga 0 / 55 / 400 Hight Elf 13/04 00:21:49

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThuyTruc 0 / 55 / 400 Magic Gladiator 13/04 02:18:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CaveDL 0 / 55 / 400 Lord Emperor 13/04 01:28:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HeoTrangYn 0 / 55 / 400 Dimension Master 13/04 02:12:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DaiCaKhom 0 / 55 / 400 First Master 10/04 22:58:43 13/04 00:37:29