PDA

Xem bản đầy đủ : Max nhọ cho một tinh yêuchigai
08-12-2016, 12:12 AM
Sắm đầy đủ phụ kiện , cố gắng cày rs đua top nào ngờ số xui . Gặp nguyên 1 G " AnhEM " nó phá không cho rs, để acc nhỏ của tụi nó đứng top. Buồn ơi là buồn !

ADMIN
08-12-2016, 02:16 AM
Bạn vào sub 2 NonPVP để train.

CellCill
08-13-2016, 12:15 AM
:d:d:d:d:d