Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 30/03/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 30/03/2023


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…

Update thêm 1 số tính năng mới khi sử dụng Item như sau:
(hiệu lực sau khi bảo trì update ngày 30/03/2023)

Set Item: (Bắt buộc cả set EXC)
- Mặc đủ Set 380 EXC + 13 trở lên: Tăng 5% SD, Kháng Stun 2%, HP + 2000
- Mặc đủ Set 400 EXC + 13 trở lên: Tăng 10% SD, Kháng Stun 3%, HP + 3000
- Mặc đủ Set Cấp 2 và SS8 EXC + 13 trở lên: Tăng 15% SD, Kháng Stun 4%, HP + 5000

Vũ khí: (Tất cả các loại vũ khí)
- Sử dụng vũ khí cấp độ 13: Tăng 1% Dame
- Sử dụng vũ khí cấp độ 14: Tăng 2% Dame
- Sử dụng vũ khí cấp độ 15: Tăng 3% Dame

Vũ khí Rồng:
- Sử dụng vũ khí rồng cấp 1: Tăng 2% Dame
- Sử dụng vũ khí rồng cấp 2: Tăng 5% Dame

Vũ khí SS8: (Bắt buộc Item EXC)
- Sử dụng vũ khí SS8 EXC Cấp 11: Tăng 1% Dame, 1% dính độc
- Sử dụng vũ khí SS8 EXC Cấp 12: Tăng 2% Dame, 2% dính độc
- Sử dụng vũ khí SS8 EXC Cấp 13: Tăng 3% Dame, 3% dính độc, 1% Stun Choáng
- Sử dụng vũ khí SS8 EXC Cấp 14: Tăng 4% Dame, 4% dính độc, 2% Stun Choáng
- Sử dụng vũ khí SS8 EXC Cấp 15
: Tăng 5% Dame, 5% dính độc, 3% Stun Choáng

Khiêng SS8: (Bắt buộc Item EXC)
- Sử dụng Khiên SS8 EXC Cấp 11: Tăng 1% tránh x2 Dame, 1% kháng độc
- Sử dụng Khiên SS8 EXC Cấp 12: Tăng 2% tránh x2 Dame, 2% kháng độc
- Sử dụng Khiên SS8 EXC Cấp 13: Tăng 3% tránh x2 Dame, 3% kháng độc, 1% kháng Stun Choáng
- Sử dụng Khiên SS8 EXC Cấp 14: Tăng 4% tránh x2 Dame, 4% kháng độc, 2% kháng Stun Choáng
- Sử dụng Khiên SS8 EXC Cấp 15: Tăng 5% tránh x2 Dame, 5% kháng độc,
3% kháng Stun Choáng
Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.