Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 08/03/2023
- Kết thúc: 24h00' ngày 22/03/2023


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 300k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
ChemCaSV ZzHacAmzZ 21 (Loại > 10% thành viên trùng IP) 2.277 397.860
ChoiVui XinhGaiHN 15 (Loại > 10% thành viên trùng IP) 2.329 382.814
King KingSpeed 16 680 105.670
(Ko đạt)