Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 26/02/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 26/02/2023


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Mở chức năng cho phép Cộng Hưởng dòng Luck.
  • Fix tính năng xóa các dòng Socket giống nhau khảm trên 1 món đồ (bao gồm cả cùng dòng socket nhưng khác Level khuôn).
  • Fix lỗi OfflineAttack những skill Master mới không hiện trong bảng Offattack
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…


Áp dụng Bảng điều kiện Reset mới cho server Thiên Sứ.
(thêm mốc điều kiện RS và giảm bớt số Point nhận được máy chủ Thiên Sứ)
Reset Level Gcoin Vpoint Point ML
1 - 5 170 (170) 200 240 350 100
6 - 10 180 (180) 250 300 320 50
11 - 20 190 (190) 280 336 250 50
21 - 50 200 (200) 300 360 170 50
51 - 100 220 (220) 320 384 150 50
101 - 150 240 (240) 350 420 120 50
151 - 200 290 (290) 400 480 90 50
201 - 250 320 (320) 500 600 80 50
251 - 300 340 (340) 600 720 65 50
301 - 350 370 (370) 800 960 55 50
351 - 400 380 (380) 1000 1200 45 50
401 - 500 390 (390) 1000 1200 35 50
501 - 1000 395 (395) 1000 1200 25 50
Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.