Các thành viên có tên trong danh sách vui lòng dọn trống 4 hàng ngang trên cùng thùng đồ chung và đăng kí tại topic này để nhận giải theo mẫu sau:

Tên nhân vật:
Top :
Nhận giải thưởng Top:...
Option nhận thưởng:...
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

Chú ý:
các thành viên dọn sạch thùng đồ chung, không phải thùng đồ cá nhân (V),đăng ký nhận giải, đến khi có thông báo (Đã trao) bên dưới đăng ký nhận giải của bạn mới được mở thùng đồ chung lấy đồ.

Event Đua Top Phú Hộ Tháng 12.

*Thời gian: Từ 0h ngày 14/12 đến 24h ngày 14/01/2023
*Nguyên tắc:
- Hệ thống sẽ tính người chơi có tổng số lượng thẻ nạp nhiều nhất trong thời gian diễn ra Event.
- 3 Người chơi có số lượng thẻ nạp nhiều nhất sẽ được chọn làm người trúng giải.
- Bằng Gcoin nạp sẽ tính thời gian nạp lần cuối (Ai nạp sớn hơn đứng trên)

Giải Thưởng:

Top Nạp Thẻ
Gcoin > 2.000.000 Gcoin > 3.500.000 Gcoin > 5.000.000
Được + thêm 1 Op tùy chọn vào 1 Item Được + thêm 2 Op tùy chọn vào 1 Item Được + thêm 3 Op tùy chọn vào 1 Item

(Đạt mốc nạp nào các bạn chỉ nhận được phần thưởng của mốc nạp đó, ko cộng dồn.)
Chú ý: Item sau khi được cộng thêm Option tối đa là 3 op.
Option ko áp dụng cộng cho Wing, Item Thần, Ring Pen...
.

Top 1: 1 Wing 4 + 11 + Luck + 1 Op Tùy Chọn
Top 2: 1 Set 400 + 11 + Luck + 2 Op Tùy Chọn
Có thể đổi sang
1 Wing 3 + 1 +Luck + 1 Op Tùy Chọn
Top 3: 1 Wing 2,5 + 11+ Luck + 1 dòng tùy chọn

Có thể Đổi sang giải thưởng:
STT Phần Thưởng
Top 1 1 Bộ Ring Pen 2 Op Tùy Chọn + 12
Top 2 1 Bộ Ring 2 Op Tùy Chọn + 12
Top 3 1 Bộ Ring 2 Op Tùy Chọn + 10

Top 4 PH trở đi nạp tối thiểu 1 Triệu Gcoin sẽ nhận được
Top 4 Trở Đi: 1 ring hoặc 1 pen + 10 + 2 op tùy chọn

Hoặc đổi sang:
Top 4 Trở Đi: 1 vũ kí 400 + SKill + 11 + Luck + 2 op tùy chọn

Chú ý: Tối thiểu Tổng giá trị thẻ nạp Từ 1.000.000 Gcoin trở lên mới có cơ hội nhận giải.


# Nhân Vật Gcoin nạp
1 Stargame 1100000