Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 31/12/2022
- Kết thúc: 12h30 ngày 31/12/2022


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:
Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.