Chào toàn thể thành viên server Thiên Sứ

Để thuận tiện trong việc sát nhập sau này ko quá chênh lệch Reset.
Từ 0h ngày 03/10/2022 server Thiên Sứ giảm GHRS xuống còn 5 lần / ngày.

BQT thông báo!