Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/07/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/08/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
03/08 - 04/08 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhocCanSa 0 / 90 / 400 Grand Master 04/08 00:55:46

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DK56 0 / 90 / 400 Blade Master 04/08 01:06:17

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1NaiChuoi9 0 / 90 / 400 Hight Elf 04/08 01:04:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 565565 0 / 90 / 400 Duel Master 04/08 01:17:53
\
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DLTapChoi 0 / 90 / 400 Lord Emperor 04/08 00:59:04

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zest 0 / 90 / 400 Dimension Master 04/08 00:44:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OkMen 0 / 90 / 400 First Master 04/08 01:04:24