Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/07/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 01/08/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhocCanSa 0 / 60 / 400 Grand Master 01/08 00:45:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DK56 0 / 60 / 400 Blade Master 01/08 01:35:55

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1NaiChuoi9 0 / 60 / 400 Muse Elf 01/08 00:46:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 565565 0 / 60 / 400 Duel Master 01/08 01:13:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DL56 0 / 60 / 400 Lord Emperor 01/08 01:20:02

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zest 0 / 60 / 400 Bloody Summoner 01/08 10:07:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OkMen 0 / 60 / 400 First Master 01/08 01:10:12