Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/07/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 10/07/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KySiMa 0 / 60 / 400 Grand Master 10/07 00:42:25

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 koolboy 0 / 60 / 400 Blade Master 10/07 06:04:03

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Dem7Ngay3 0 / 60 / 400 Hight Elf 10/07 00:47:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MgTocDo 0 / 60 / 400 Duel Master 10/07 00:43:21

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 LangKhach 0 / 60 / 400 Lord Emperor 10/07 10:45:42

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SumT 0 / 60 / 400 Dimension Master 10/07 04:44:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SumT 0 / 60 / 400 Dimension Master 10/07 04:44:32