Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/06/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 20/06/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
19/06 - 20/06 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)


# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MD2305 0 / 90 / 400 Grand Master 20/06 00:47:19

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 acc2 0 / 90 / 400 Blade Master 20/06 01:02:49

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 acc1 0 / 90 / 400 Hight Elf 20/06 00:38:16

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MGMaster 0 / 90 / 400 Duel Master 20/06 01:43:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 alo02 0 / 90 / 400 Lord Emperor 20/06 01:06:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1DieuCo 0 / 90 / 400 Dimension Master 20/06 00:38:53

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zeus 0 / 90 / 400 First Master 16/06 09:20:50 20/06 00:44:30