Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/06/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 17/06/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MD2305 0 / 60 / 400 Grand Master 17/06 00:48:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 sucvatKiem 0 / 60 / 400 Blade Knight 17/06 15:11:22

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TT0511 0 / 60 / 400 Muse Elf 17/06 00:56:21

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Yamato 0 / 60 / 400 Duel Master 14/06 21:33:06 17/06 00:25:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 alo02 0 / 60 / 400 Lord Emperor 17/06 00:40:02

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TeePlus 0 / 60 / 400 Dimension Master 17/06 00:33:55

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Chivas 0 / 60 / 400 First Master 17/06 01:48:52