Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/05/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 21/05/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
20/05 - 21/05 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThanMa 0 / 90 / 400 Grand Master 21/05 00:45:12

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DKmau 0 / 90 / 400 Blade Master 21/05 00:52:15

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GaiXinhMC 0 / 90 / 400 Hight Elf 21/05 00:59:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OKia 0 / 90 / 400 Duel Master 21/05 01:00:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Vicsum 0 / 90 / 400 Lord Emperor 19/05 04:24:50 21/05 00:51:28

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SumTop99 0 / 90 / 400 Bloody Summoner 21/05 08:57:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Zest93 0 / 90 / 400 First Master 21/05 00:44:01