Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/05/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 18/05/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DongBeomc 0 / 60 / 400 Grand Master 18/05 00:58:28
4
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DKmau 0 / 60 / 400 Blade Knight 18/05 11:50:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GaiXinhMC 0 / 60 / 400 Hight Elf 18/05 00:47:47

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChuaTeMU 0 / 60 / 400 Duel Master 18/05 00:54:12

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 VicDark 0 / 60 / 400 Lord Emperor 18/05 01:37:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Vicsum 0 / 60 / 400 Dimension Master 18/05 00:47:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KingOfWar 0 / 60 / 400 First Master 18/05 01:27:24