Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 24/04/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/04/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
29/04 - 30/04 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CuDenXi 0 / 90 / 400 Grand Master 30/04 00:56:30

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Chocolate 0 / 90 / 400 Blade Master 27/04 23:30:44 30/04 00:52:33

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SieuBuff 0 / 90 / 400 Hight Elf 30/04 00:38:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Scofield 0 / 90 / 400 Duel Master 28/04 21:47:14 30/04 00:36:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Shin2 0 / 90 / 400 Lord Emperor 30/04 01:55:17

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CauHai 0 / 90 / 400 Dimension Master 30/04 00:48:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ZzMauLanhZ 0 / 90 / 400 First Master 30/04 05:44:19