Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 24/04/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 27/04/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SongVeDem 0 / 60 / 400 Grand Master 27/04 01:00:02

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DK56 0 / 60 / 400 Blade Master 27/04 01:20:35

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 eflbuff 0 / 60 / 400 Muse Elf 27/04 01:08:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CapTN 0 / 60 / 400 Duel Master 27/04 00:34:05

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DL56 0 / 60 / 400 Lord Emperor 27/04 00:59:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CauHai 0 / 60 / 400 Dimension Master 27/04 06:47:34

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ZzMauLanhZ 0 / 60 / 400 First Master 27/04 00:41:05