Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/01/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 13/01/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
12/01 - 13/01 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ThieuTaPK 0 / 85 / 400 Grand Master 13/01 00:35:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhGM 0 / 85 / 400 Blade Master 13/01 00:37:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CaveEtf 0 / 85 / 400 Hight Elf 13/01 00:28:21

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DaiTuongPK 0 / 85 / 400 Duel Master 13/01 00:41:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DanhCho 0 / 85 / 400 Lord Emperor 13/01 00:43:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TZaiDep 0 / 85 / 400 Dimension Master 08/01 23:32:22 13/01 00:29:50

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MomLienSV 0 / 85 / 400 First Master 13/01 00:28:09