Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/01/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 10/01/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 VuongGia 0 / 55 / 400 Grand Master 10/01 00:53:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhGM 0 / 55 / 400 Blade Master 10/01 01:13:53

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Winddy 0 / 55 / 400 Hight Elf 10/01 00:35:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MGcuibap 0 / 55 / 400 Duel Master 10/01 03:31:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TocBac 0 / 55 / 400 Lord Emperor 09/01 01:03:20 10/01 00:38:11

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TZaiDep 0 / 55 / 400 Dimension Master 08/01 23:32:22 10/01 00:42:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RFcuibap 0 / 55 / 400 First Master 10/01 01:55:35