Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/08/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 01/09/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BoDayCon 0 / 55 / 400 Grand Master 01/09 00:30:35

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DKKKK 0 / 55 / 400 Blade Master 01/09 01:34:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KunDunS2 0 / 55 / 400 Hight Elf 01/09 00:47:15

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 thachoem 0 / 55 / 400 Duel Master 01/09 00:34:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ToChaMay 0 / 55 / 400 Lord Emperor 01/09 00:54:25

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ShiZuKa 0 / 55 / 400 Dimension Master 01/09 00:37:23

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ZxxxRFxxxZ 0 / 55 / 400 First Master 01/09 00:34:13