https://www.facebook.com/groups/736265867266408
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tất cả mọi người có cùng đam mê MU trong sever nói chung và liên sever nói riêng mình có tạo 1 grups để anh em dễ dàng trao đổi, giao tiếp hơn
Mọi người tham gia cho xôm nào,...