Sau 45 phút công thành chiến
Liên Minh TanSat đã phong ấn thành công và chiếm thế Thủ Thành tới phút cuối cùng.
BQT xin thông báo giải thưởng đã trao.
Liên Minh TanSat
* 800.000 Gcoin

* 10 Bùa Chaos
* 5 Vé gọi Boss Kundun (Chỉ ném ra ngoài thành Devias)

LM AEHP114 Thua Cuộc (Duy nhất 1 mình chủ Liên Minh tham gia CTC, ko đủ số lượng thành viên tối thiểu để nhận giải khuyến khích
.)

Gcoin đã được chuyển vào TK chủ Liên Minh, Vé Kundun và Bùa Chaos được chuyển vào trực tiếp thùng đồ chung của chủ LM chiến thắng.
Chúc anh em sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
BQT Chuyển Gcoin vào trực tiếp TK chủ Liên Minh
Chủ Liên Minh có trách nhiệm chia cho các thành viên trong LM.