Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 31/05/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 06/06/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
05/06 - 06/06 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)


# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DwZuiZe 0 / 85 / 400 Grand Master 06/06 00:38:53

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 llllll 0 / 85 / 400 Blade Master 06/06 00:51:34

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 eeeq 0 / 85 / 400 Hight Elf 06/06 00:44:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
3 49x0555 0 / 85 / 400 Duel Master 06/06 00:32:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 PkSumer 0 / 85 / 400 Lord Emperor 04/06 09:08:21 06/06 00:32:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HotGirl 0 / 85 / 400 Dimension Master 06/06 00:25:46

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KuBin 0 / 85 / 400 First Master 06/06 00:21:00