Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 31/05/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 03/06/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
02/06 - 03/06 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OngTrumCon 0 / 55 / 400 Grand Master 03/06 00:46:04

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 VoDanh 0 / 55 / 400 Blade Master 03/06 16:18:03

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 EFXIINH 0 / 55 / 400 Hight Elf 03/06 00:26:49

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 49x0555 0 / 55 / 400 Duel Master 03/06 00:27:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 RhinoGym 0 / 55 / 400 Lord Emperor 03/06 00:36:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 PkSumer 0 / 55 / 400 Dimension Master 03/06 00:37:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KuBin 0 / 55 / 400 First Master 03/06 00:28:21