Ai nghi game cho xin set đồ mặc hoặc VK nha. cám ơn.
Để lại ingame và giờ cho đồ.
Ingame: YTaKim