Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 07h30 ngày 23/3/2020
- Kết thúc: 08h00 ngày 23/3/2020


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất..
  • x10% EXP toàn server
  • Hỗ trợ mỗi TK 10k Gcoin KM dùng RS VIP.
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.