ae cho hỏi cách khảm soket cho rf để pk và đánh boss với.thank