Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 06/02/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 09/02/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
08/02 - 09/02 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DungTrocHD 0 / 55 / 400 Grand Master 09/02 00:49:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TanSatSV 0 / 55 / 400 Blade Master 09/02 01:08:22

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GM001 0 / 55 / 400 Hight Elf 09/02 00:42:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Fcton 0 / 55 / 400 Duel Master 09/02 00:40:15

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DarkSpirit 0 / 55 / 400 Lord Emperor 09/02 01:04:19

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật
ĐGT Lúc RS Cuối
1 Kefla 0 / 55 / 400 Dimension Master 09/02 01:02:25

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BeoCorona 0 / 55 / 400 First Master 09/02 00:27:13