Do bận quá không có thời gian chơi nên cần bán 2 acc.AE nào có nhu cầu alo:0868555552 Cường
4 sét full SK+11: Rave+Vic+enis+TH đều max óp
4w3
1w4+11+tốp full óp
1w8+13+ tốp
1w3+15+1 gậy TM+15+1 KBT+11+luck 3óp+1 Vuốt quỷ+11 luck 3óp tất cả đều full sk
ngọc thì B S còn vài trăm viên
còn rất nhiều đồ linh tinh