Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 02/11/2019
- Kết thúc: 12h10 ngày 02/11/2019


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất..
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Các bạn chạy Auto Update hoặc tải lại Game để vào lại.
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.