Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 27/08/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 02/09/2019

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
01/09 - 02/09 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhaBaoViec 0 / 80 / 400 Grand Master 02/09 00:30:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Arthurs 0 / 80 / 400 Blade Knight 02/09 00:53:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TapChoiEF 0 / 80 / 400 Hight Elf 02/09 00:53:05

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TapChoiMG 0 / 80 / 400 Duel Master 02/09 01:05:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Dkny 0 / 80 / 400 Lord Emperor 02/09 01:18:23

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 LordSanta 0 / 80 / 400 Dimension Master 02/09 00:49:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TapChoiRF 0 / 80 / 400 First Master 02/09 00:52:28