Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 13/08/2019
- Kết thúc: 12h10 ngày 13/08/2019


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất..
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..

Các bạn nên tải lại Game nếu như vào game bị báo ngắt kết nối.

Mong các bạn thông cảm.