Vào ngày 12/07 nhân vật DL 6789 guil natruou cùng G tôi có năn nỉ tôi để lại cho cái wing DL =50k, và bảo do đêm chưa mua được thẻ để nạp để hôm sau mua thẻ nạp sẽ trả, Do cùng Guil nên tôi cũng tin tưởng đưa wing trước cho nhân vật DL 6789... đến 2-3 hôm sau không thấy nhân vật đó trả tiền... gọi,hỏi không thấy trả lời gì cả...50k không đáng gì cả chỉ bằng 1-2 bao thuốc lá hay cốc cafe thôi nhưng vì 50k mà bán rẻ nhân cách con người vậy rẻ rách quá, tôi cũng không có ý định đòi gì nữa cả, chỉ là viết lên để cảnh báo cho ae biết về nhân vật 6789 đó, nếu có giao dịch thì cẩn thận. Đến ae cùng guil mà còn đi lừa đảo vậy thì người ngoài chắc nó cũng chả tha... Loại người rẻ rách vậy tôi không thèm chấp.