Chào toàn thể thành viên Server Anh Hùng
* Để hỗ trợ tốt hơn cho các Tân Thủ khi tham gia máy chủ Anh Hùng
BQT xin thông báo về các mức hỗ trợ như sau:
Từ 0h ngày 14/07 Khi Tân Thủ khởi tạo tài khoản sẽ nhận được.
+ 10.000 Gcoin_KM khi đăng ký tài khoản
+ Hỗ trợ giảm Level theo mốc Reset
+ 20 Reset, 3k Point và 15tr Zen.
+ Tăng EXP toàn server thêm 10%
Chia sẻ Facebook nhận Code Open: Liên hệ Fanpage MU

Chú ý: Tất cả các nhân vật đã khởi tạo trước có mức RS là 15 lần sẽ được up lên 20 lần Reset, bằng Reset khởi tạo từ ngày hôm nay.

Hỗ trợ Tân Thủ khi Reset:

Tân Thủ Được giảm cấp độ khi Reset
Nhân vật thuộc TOP Cấp độ khi Reset được giảm
TOP 2 Giảm 1 LV khi Reset
TOP 3 Giảm 2 LV khi Reset
TOP 4 Giảm 3 LV khi Reset
TOP 5-10 Giảm 5 LV khi Reset
TOP 11-20 Giảm 6 LV khi Reset
TOP 21-30 Giảm 7 LV khi Reset
TOP 31-40 Giảm 8LV khi Reset
TOP 41-100 Giảm 9 LV khi Reset
TOP ngoài 100 Giảm 10 LV khi Reset
Bảng Giới Hạn Reset vẫn áp dụng như sau:

Top Bảng giới hạn reset
1 10 lần ngày
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

Chú ý : Exp của Mu là 200x rất nhanh phù hợp cho ae đi làm . GHRS 10 lần / ngày cày chậm nhất 1h là max nhé. Nên ae không phải bận tâm nhé.


BQT thông báo