như tiêu đề mình cần bán
1 sét rồng đỏ 3 món +11 , 2 món +13 , 3 món 6 dòng ( 5 sk ) = 500k
1 w3 dk +11 , 1 w3 elf + 9 ( tất cả 5% phuchoi toan hp ) = ? bạn cứ cho giá
DQN + 11 5 sk + DQN +9 3sk
LH : 0969659978 ( mua dc gì cứ gọi cho giá mình dc thì cho bay nốt )( mua nhiều có km )