1. Nội Dung :
- Trong quá trình đi săn boss như Medusa , kundun , nhện .... Các bạn sẽ may mắn nhặt được Hộp Vàng , Hộp Bạc và Chìa Khóa vàng , Chìa Khóa Bạc
- Chìa khóa cũng có thể mua trên webshop
- Cách auto nhặt ( Hộp Vàng viết tắt là = H V ) ( Hộp Bạc viết tắt là= H B )

2. Hướng Dẫn Kết Hợp :

Tới Noria gặp Gobin . Chọn kết hợp
- 1 Hộp Bạc + 1 Chìa Khóa Bạc = 1 Hộp quà bạc
- 1 Hộp Vàng + 1 Chìa Khóa Vàng = 1 Hộp Quà Vàng

3. Phần Thưởng :

Hộp quà vàng
- Ngọc ước nguyên , Tâm Linh , Hỗn nguyên, Đá tạo hóa ... hoặc Cụm ngọc, đá + 1,2,3
- Lông vũ cấp 1 hoặc HHHT
- Và các item giá trị khác
Hộp Quà Bạc
- Ngọc ước nguyên , Tâm Linh , Hỗn nguyên, Đá tạo hóa ... hoặc Cụm ngọc, đá + 1,2,3
- Và các item giá trị khác

Chúc các bạn may mắn.