BA LOẠI BÙA TRONG CASHSHOP

Bùa tăng EXP

(Nhân vật chưa làm nhiệm vụ 3)
• Tăng điểm kinh nghiệm lên 50%
Không dùng chung vơi bùa Thiên Sứ và Bùa Master
• Cách mua (Đứng ở làng và ấn phím X =>làm theo chỉ dẫn)

Bùa tăng EXP Master
(Chỉ dành cho cấp master)
• Tăng điểm kinh nghiệm lên 50% cho nhân vật Master
• Có tác dụng tăng cấp master khi luyện master.
Không dùng chung với bùa Thiên Sứ + Bùa Exp Thường
• Cách mua Đứng ở làng và ấn phím X =>làm theo chỉ dẫn
Note: Chỉ lv 400 mới dùng được và chỉ tăng master ko tăng Exp giúp train Master nhanh hơn

Bùa Thiên Sứ
Có thể sử dụng cho nhân vật thường và nhân vật đã làm nhiệm vụ 3.
(Bùa đang sử dụng vẫn có tác dụng sau khi làm nhiệm vụ 3)
• Tăng 70% kinh nghiệm nhận được
Không dùng chung vơi bùa tăng Exp và bùa Master
• Cách mua Đứng ở làng và ấn phím X=>làm theo chỉ dẫn

Bí quyết: Bùa Thiên Sứ là loại bùa EXP cao nhất có tác dụng với cả nhân vật thường và nhân vật đã làm master.

Bùa Không Tăng EXP
Bùa này dùng cho nhân vật ko muốn lên Level để train zen.
Cách dùng:
Trước tiên bạn cần mua 2 loại bùa (Bùa thiên sứ và bùa không tăng EXP)
(Đứng tại 1 map cố định chuẩn bị cắm Zen, Reset nhân vật về Level thấp.)

Bạn ăn bùa Không Tăng EXP trước, sau khi ăn bùa xong ko thay đổi nhân vật, ra đánh chết 1 vài quái khi nào góc trái hiện (-...EXP) thì ăn tiếp Bùa Thiên Sứ là nhân vật bạn sẽ không lên Level nữa mà vẫn hưởng lượng Zen như Level hiện tại.
Đeo thêm Gấu và mặc Set + Zen để tăng lượng Zen rơi ra khi train.
Lưu ý:
Chức năng này sẽ mất tác dụng và phải thao tác lại khi bạn đổi máy chủ, thay đổi nhân vật hoặc Dis Game.


Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về các loại bùa và cách thức sử dụng bùa.

Chúc các bạn chơi Game vui vẻ!