Dây chuyền "Hoa tai"(pendant) là phụ kiện thiết yếu tùy thuộc vào loại và các tùy chọn của nó có thể là một trợ giúp lớn.
Các loại Pendant hiện nay:

Tên Dây chuyền của Lightning.
Đặc tính : Kháng sét (Bảo vệ khỏi tấn công bởi sét bị kéo giật người).
Lưu ý:
Mặt dây chuyền với các tùy chọn dòng hoàn hảo (Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner)
Tăng phép thuật dmg + cấp độ / 20 và phép thuậtTăng Dmg + 2%


Tên : Pendant of Ice.
Đặc tính : Kháng băng (Bảo vệ khỏi cuộc tấn công bằng băng đá, làm chậm).
Lưu ý:
Mặt dây chuyền với các tùy chọn đặc biệt xuất sắc (Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner)
Tăng phép thuật dmg + cấp độ / 20 và phép thuật tăng Dmg + 2%


Tên
Pendant of Water.
Đặc tính : Khả năng chịu nước (Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng nước).
Lưu ý:
Mặt dây chuyền với các tùy chọn đặc biệt xuất sắc (Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner)
Tăng phép thuật dmg + cấp độ / 20 và phép thuật tăng Dmg + 2%


Tên
Pendant of Fire.
Đặc tính: Chống cháy (Bảo vệ tấn công bởi lửa).
Lưu ý:
Mặt dây chuyền với các tùy chọn đặc biệt tuyệt vời cho sát thương vật lý
Damage + Tăng level / 20 + 2% tăng sát thương vật lý


Tên
Pendant of Wind.
Đặc tính: Sức cản của gió (Bảo vệ khỏi tấn công bởi gió).
Lưu ý
Mặt dây chuyền với các tùy chọn đặc biệt tuyệt vời cho sát thương vật lý
Damage + Tăng level / 20 + 2% Tăng sát thương vật lý


Tên
Mặt dây chuyền của khả năng.
Đặc tính: Không có thuộc tính đặc biệt.
Lưu ý
Mặt dây chuyền với các tùy chọn đặc biệt tuyệt vời cho sát thương vật lý
Damage + Tăng level / 20 + 2% Tăng sát thương vật lý


Kháng hiệu ứng : Kháng thay đổi tùy theo cấp độ Pendant

Lựa chọn Pendant
Dòng hoàn hảo


Tự động HP Recovery 7%
7% Hồi phục tổng HP
Công thức: [(HP tối đa) ÷ (Số lượng với HP hồi phục * 7%)]

Excellent Damage Rate + 10% (tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%)
Người chơi sẽ có khả năng để tăng khả năng ra sát thương hoàn hảo "xanh lá mạ " từ + 10%

Chú ý: Làm thế nào để tính toán Excellent Damage (Dame hoàn hảo)
BM: ((Maximo Skill Damage + 20% + Skill Damage % + Critical Damage
DM (Force): ((Maximo Skill Damage + 20% + Skill Damage % + Damage Critical
LE: ((Maximo Skill Damage + 20% + Skill Damage % + Damage Critical (Bonus bổ sung thêm một không-Xác định)
FM: ((Maximo Skill Damage + 20% + Melee Damage / Thiệt hại Divine / AOE Damage % + Critical Damage
DM (Energy): (Maximum Damage + Skill Wizardry) + 20% + Damage Critical
GM: ((Thiệt hại tối đa + Skill Wizardry) + 20% + Critical Damage
DM: ((Maximo Skill Wizardry Damage +) + 20%+ Damage Critical
HE: ((Maximo Skill Damage + 20% + Critical DamageTăng Wizardry dmg + cấp độ / 20 hoặc Tăng Damage + cấp độ / 20
Tăng tối thiểu và tối đa thiệt hại bằng cách thêm Cấp của bạn chia cho 20.

Ví dụ:
Cấp 400 ÷ 20 = 20
sát thương tối thiểu xxx + 20
sát thương tối đa yyy + 17


Tăng Wizardry dmg + 2% và + 2% Tăng Damage
Tăng tối thiểu và tối đa thiệt hại do 2%.

Gia tăng khả năng sát thương chí mạng 3%
Hồi phục HP khi giết quái HP+ / 8
Bằng cách giết chết một con quái vật bạn đồng ý lấy lại sức khỏe tối đa của bạn chia cho 8 HP.
Công thức: [(HP tối đa) ÷ 8]

Tỷ lệ hồi Mana sau khi đi săn quái vật + / 8
Tính tương tự HP

Tùy chọn tiêu chuẩn

Dây chuyền Băng, nước , gió , sét, lửa có thể có sự phục hồi tự động HP 1 ~ 7% tùy thuộc vào dòng life(như hình là 7%).
Riêng dây chuyền Kỹ năng có thể có tùy chọn AG tăng 1 ~ 7% tùy thuộc vào dòng life .

Kết luận:
Với chủng tộc thiên về vật lý như MG chiến, DL , DK thì nên chọn pen lửa, kỹ năng, gió
Với chủng tộc thiên về phép thuật như MG phép, Sum, Soul master, thì nên chọn pen sét, nước,băng


P/S: Bài viết dựa trên hiểu biết cá nhân và lượm nhặt, nên có thể sẽ khác với 1 số suy nghĩ của 1 số BỜ RÔ , mong ae cứ gạch đá, để lần sau sẽ có những bài viết chất lượng hơn.