Tên Chủ Liên Minh: ThanSau
Tên các Guild LM: EvaTeam
Số thành viên dự kiến tham gia:15
Số điện thoại liên hệ:0989 588 520
Facebook liên hệ: mrtai.nguyen.14
Chấp Nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.