Tên nhân vật: 2015
Top : Sum
Nhận giải thưởng Top:1
Option nhận thưởng: Sét Phục Ma Bộ Phục Ma + Luck + 2 Option +9 + 12op 4gst HP 4%
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung....