Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: 01294761825

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. [Trao Giải] Tên nhân vật: TreTrau Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: TreTrau
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top:...thần tài gỏ cửa
  Nhận vật phẩm:...W3RF +10->+12
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
 2. [Trao Giải] Tên Nhân Vật : TreTrau Nhận giải thưởng TOP: 1DL...

  Tên Nhân Vật : TreTrau
  Nhận giải thưởng TOP: 1DL nhận 50k Gcoin chính
  Chấp nhận mọi điều kiện ban quản trị đưa ra.
 3. Tên nhân vật: Trinhvktao Top :2 Nhận giải...

  Tên nhân vật: Trinhvktao
  Top :2
  Nhận giải thưởng Top:...2 ef
  Nhận vật phẩm:...1 Set Item cấp 3 + 11 + Luck + 10% tránh đòn + 4% gst+ 12op
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ...
 4. Tên nhân vật: Suunhizz Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Suunhizz
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top:thêm 1 op lv/20 vào gậy Thần Ma 10%2%
  Nhận vật phẩm:...
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 5. Tên nhân vật: Suunhizz Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Suunhizz
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top:...Nâng cấp Item của bạn lên 2 Cấp độ không tính đồ + 13
  Nhận vật phẩm:...Gậy Thần Ma 10%2% + 9 lên + 13
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã...
 6. Tên nhân vật: TreTrau Top :3 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: TreTrau
  Top :3
  Nhận giải thưởng Top:...Nâng cấp Item của bạn lên 2 Cấp độ không tính đồ + 13
  Nhận vật phẩm:...Quyền Trượng Thái Dương +11 lên + 13
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và...
 7. Tên nhân vật: Suunhizz Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Suunhizz
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top:set QN+13 5%4%hp luck op
  Nhận vật phẩm:...
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  Đã...
 8. Tên nhân vật: Suunhizz Top :2 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: Suunhizz
  Top :2
  Nhận giải thưởng Top:...Top Bảng Xếp Hạng Anh Hùng
  Nhận vật phẩm:...Gậy Thần Ma+9+10%+2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều...
 9. Tên nhân vật: TreTrau Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: TreTrau
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top:...Top Bảng Xếp Hạng Anh Hùng
  Nhận vật phẩm:...Quyền Trượng Thái Dương+11+10%+2%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp...
 10. Tên nhân vật:Hoang82 Top :4 MG Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật:Hoang82
  Top :4 MG
  Nhận giải thưởng Top: 4 Class MG, nhận 2 op 4% giảm sát và 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã...
 11. Tên nhân vật:LKengKeng Top :5DW Nhận giải...

  Tên nhân vật:LKengKeng
  Top :5DW
  Nhận giải thưởng Top: 5 Class DW, nhận 2 op 4% giảm sát và 10% né đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 12. Tên nhân vật: SuuNhizz Top : 1 Item nâng cấp :...

  Tên nhân vật: SuuNhizz
  Top : 1
  Item nâng cấp : Cánh Thiên Sứ + 9 lên + 13
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã trao
 13. Tên nhân vật:SuuNhizz Top :1 phú hộ Nhận giải...

  Tên nhân vật:SuuNhizz
  Top :1 phú hộ
  Nhận giải thưởng Top: W3 DW op 5% bỏ qua phòng thủ, kiếm rồng 10% sát thương hoàn hảo và 2% gia tăng sát thương
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng...
 14. Tên nhân vật:SuuNhizz Top :1 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật:SuuNhizz
  Top :1
  Nhận giải thưởng Top: 1 Class DW, nhận 2 op 4% giảm sát và 10% né đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 15. Tên nhân vật:TreTrau Top :1 chủng tộc Nhận giải...

  Tên nhân vật:TreTrau
  Top :1 chủng tộc
  Nhận giải thưởng Top: 1 chủng tộc Chúa Tể,2 op 4% giảm sát thương + gia tăng lượng hp 4%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận...
 16. Tên nhân vật:TreTrau Top :4 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật:TreTrau
  Top :4
  Nhận giải thưởng Top: 4
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
 17. Tên nhân vật: TreTrau Top :5 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: TreTrau
  Top :5
  Nhận giải thưởng Top:.Quyền Trượng Thái Dương
  Op tùy chọn:10%
  Đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã trao
Kết quả 1 đến 17 của 21