Tên nhân vật: DW56
Top :2dw
Nhận giải thưởng Top: set triệu hồn 4hp 4gst

Đã trao giải.

Tên nhân vật: DK56
Top :2dk
Nhận giải thưởng Top:set rồng xanh 4hp 5PD