ADM ơi cho e hỏi Trượng Đại Vương của DL thì lấy vũ khí class nào +h đc ạ