Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Hắc Bạch Vô Thường

Trang 1 của 3 1 2 3

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Ba vuong kiem đổi qua Lôi phong trượng giữ nguyên ọp
  Set Item Cấp:400
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 2. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: Đổi Bá vương kiếm qua gậy Linh hồn (DW) Đổi ọp capdo20 qua 2% phép.
  Set Item Cấp: Cấp 400
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa...
 3. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Top 1 ph Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Top 1 ph
  Nhận giải thưởng Top:...W3 MG
  Option nhận thưởng:... PHHTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 4. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: Đổi ọp cấp độ 20 qua 10% sát thương hoàn hảo
  Set Item Cấp: Bá vương Kiếm item cấp 400
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 5. [Trao Giải] Tên nhân vật: RFBi Top : 2 RF Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: RFBi
  Top : 2 RF
  Nhận giải thưởng Top:...Set Bach Ho
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 6. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : gOBIN Nhận Op :...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : gOBIN
  Nhận Op : Tay Chiem tinh
  Option nhận thưởng:... 4%gst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


  Đã...
 7. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 2 ph Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 2 ph
  Nhận giải thưởng Top:...Win 2.5 Sum + Vk cap 1 Sum 10% 2%
  Option nhận thưởng:...PHHTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi...
 8. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 1 MG Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 1 MG
  Nhận giải thưởng Top:...Set Cuong phong
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 9. [Trao Giải] Tên nhân vật: TrumcuoiPK Top : DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: TrumcuoiPK
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Top:...Sét Rồng đỏ
  Option nhận thưởng:...5% 4%HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 10. [Trao Giải] Tên nhân vật: PutPut Top : DW Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: PutPut
  Top : DW
  Nhận giải thưởng Top:...Set Ma Vương
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%Mana
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 11. [Thắc Mắc] Có những Team đi skien PK, mồm thì nói là game...

  Có những Team đi skien PK, mồm thì nói là game thôi mà, giai trí làm gì căng..vv..vv. Vậy tại sao...tại sao mồm nói như thế nhưng chỉ đi skien team pk đc 3-5 ngày rồi bỏ cả SV, bỏ cả Gui đi qua sv...
 12. [Thắc Mắc] 222222

  Bạn nói quá chuẩn
 13. [Trao Giải] Tên nhân vật: TrumCuoiPK Top : Top 1 ph Nhận...

  Tên nhân vật: TrumCuoiPK
  Top : Top 1 ph
  Nhận giải thưởng Top:... W3 MG
  Option nhận thưởng:...5%MNL
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 14. [Trao Giải] Tên nhân vật:ToBeoKhoe Top : Top2 DW Nhận giải...

  Tên nhân vật:ToBeoKhoe
  Top : Top2 DW
  Nhận giải thưởng Top:...Set Ma thuat
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 15. [Trao Giải] Tên nhân vật: PutPut Top : Top1 DW Nhận giải...

  Tên nhân vật: PutPut
  Top : Top1 DW
  Nhận giải thưởng Top:...Set Ma vuong
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%HP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 16. [Sự Kiện] Tên Chủ Liên Minh: ZoomBie Tên các Guild LM:...

  Tên Chủ Liên Minh: ZoomBie
  Tên các Guild LM: 113xMU
  Số thành viên dự kiến tham gia: 30 NGƯỜI
  Số điện thoại liên hệ:
  Facebook liên hệ:
  Chấp Nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
 17. [Trao Giải] Tên nhân vật: DaiTuongPK Top : Top DL Nhận giải...

  Tên nhân vật: DaiTuongPK
  Top : Top DL
  Nhận giải thưởng Top:...Trượng thiên tử cấp 2
  Option nhận thưởng:...10% 2%gtst
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều...
 18. [Trao Giải] Tên nhân vật: DaiTuongPK Top : Top 2 PH Nhận...

  Tên nhân vật: DaiTuongPK
  Top : Top 2 PH
  Nhận giải thưởng Top:...W3 DK
  Option nhận thưởng:...5% phhthp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 19. [Trao Giải] Tên nhân vật: TrungTuong Top :Top1 DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: TrungTuong
  Top :Top1 DK
  Nhận giải thưởng Top:...Set Thiết Phiến
  Option nhận thưởng:...4%gst 5% fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều...
 20. [Trao Giải] Tên nhân vật: .DaiTuongPK Top : Tốp 2 ph Nhận...

  Tên nhân vật: .DaiTuongPK
  Top : Tốp 2 ph
  Nhận giải thưởng Top:... 1 pen lữa vs 1 ring lữa
  Option nhận thưởng:... Pen 10% hp/8 và ring 4%gst 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ...
 21. [Trao Giải] Tên nhân vật: DaiTuongPK Top : GOBIN Nhận Op...

  Tên nhân vật: DaiTuongPK
  Top : GOBIN
  Nhận Op vào Item..vào ring gió
  Option nhận thưởng:...5% fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....
 22. [Trao Giải] Tên nhân vật: DaiTuongPK Top : top 1 PH Nhận...

  Tên nhân vật: DaiTuongPK
  Top : top 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...W3 MG vs Gậy Thiên nữ +11 10% 2%
  Option nhận thưởng:...5%phhthp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp...
 23. [Trao Giải] Tên nhân vật:BopVu02 Top : top 2 MG Nhận giải...

  Tên nhân vật:BopVu02
  Top : top 2 MG
  Nhận giải thưởng Top:...set Loi phong
  Option nhận thưởng:...4%gst 4% hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 24. [Trao Giải] Tên nhân vật: ThieuTaPK Top : TOP1 dw Nhận giải...

  Tên nhân vật: ThieuTaPK
  Top : TOP1 dw
  Nhận giải thưởng Top:...Set ma vuong
  Option nhận thưởng:...4%gst 4% hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 25. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : tốp 1 phú hộ Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : tốp 1 phú hộ
  Nhận giải thưởng Top:...Sét Quyền năng
  Option nhận thưởng:...4%gst 5%fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi...
Kết quả 1 đến 25 của 52
Trang 1 của 3 1 2 3