Tên nhân vật: ConChimTo
Top : 1 DL
Nhận giải thưởng Top: Sét top 1
Option nhận thưởng: 4% gst, 4% HP
Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra....