Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Hắc Bạch Vô Thường

Trang 1 của 4 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 0.01 giây.

 1. [Trao Giải] Tên nhân vật: PhongSat lúc Alphatest ta chuyên DK...

  Tên nhân vật: PhongSat lúc Alphatest ta chuyên DK máu để tét, còn mấy thằng mõm cứ đòi fai solo DK để ăn thua cho bằng đc đây.
  Đến lúc Open đồ fai tự kiếm. fai có team buf mới đi sự kiện săn đồ đc,...
 2. [Trao Giải] Tên nhân vật: PhongSat lúc Alphatest ta chuyên DK...

  Tên nhân vật: PhongSat lúc Alphatest ta chuyên DK máu để tét, còn mấy thằng mõm cứ đòi fai solo DK để ăn thua cho bằng đc đây.
  Đến lúc Open đồ fai tự kiếm. fai có team buf mới đi sự kiện săn đồ đc,...
 3. [Trao Giải] Tên nhân vật: PhongSat Top : 5 Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: PhongSat
  Top : 5
  Nhận giải thưởng Top:...W2 Etf
  Option nhận thưởng:...manalot
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
 4. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacHozZ Top : 2 dk Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacHozZ
  Top : 2 dk
  Nhận giải thưởng Top:...Set Rong do
  Option nhận thưởng:... 4%HP 5%fan don
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 5. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Top:...Set Rong do+11
  Option nhận thưởng:... 4%gst 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 6. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hùng
  Số đồ cần đổi: Đổi pen gió + 0 qua pen Băng. đổi op 2% sat thương qua 2% phép thuat
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 7. [Trao Giải] ADM cho xem cái IP của 18 thành viên Gui Nghien....

  ADM cho xem cái IP của 18 thành viên Gui Nghien. chứ thấy tổng trên 400k point thì vẫn chưa nói đc gì cả
 8. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 1DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 1DK
  Nhận giải thưởng Top:...Kiem rong2
  Option nhận thưởng:...2% cap do 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 9. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : DK Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Top:...Kiếm rồng2
  Option nhận thưởng:...2% cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 10. [Trao Giải] Tên nhân vật: BuffDW Top : DW Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: BuffDW
  Top : DW
  Nhận giải thưởng Top:.. Set Ma thuat .4%GST 4% HP
  Option nhận thưởng:...4%gst 4%hp
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện...
 11. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : gOBIN Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : gOBIN
  Nhận Op vào Item...Nhan vao pen gio
  Option nhận thưởng:... cap do 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 12. [Trao Giải] Tên nhân vật:ZzHacAmzZ Top : Tốp nạp 3M Nhận...

  Tên nhân vật:ZzHacAmzZ
  Top : Tốp nạp 3M
  Nhận giải thưởng Top:...2 ọp even
  Option nhận thưởng:... 5% vào mũ Bão táp và 4%gst vao tay Hỏa tinh
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ...
 13. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Tốp 1 PH Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Tốp 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...Win SS8 thiên thần ác quỷ
  Option nhận thưởng:... PH HTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi...
 14. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: nỏ hỏa long qua kiếm rồng
  Set Item Cấp: cấp 6
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 15. [Trao Giải] Tên nhân vật: TopGui21 Top : sum Nhận giải...

  Tên nhân vật: TopGui21
  Top : sum
  Nhận giải thưởng Top:... set hỏa thiên
  Option nhận thưởng:...5% 30% zen
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa...
 16. [Trao Giải] Tên nhân vật:ZzHacAmzZ Top : DK Nhận giải...

  Tên nhân vật:ZzHacAmzZ
  Top : DK
  Nhận giải thưởng Kiếm rồng 2
  Option nhận thưởng:...2% cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.

  Đã...
 17. [Trao Giải] Tên nhân vật: TaoChapHet Top : top 3 DK Nhận...

  Tên nhân vật: TaoChapHet
  Top : top 3 DK
  Nhận giải thưởng Top:...Sét rồng đỏ
  Option nhận thưởng:...4%hp 5% fan đòn
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.Chấp nhận mọi điều kiện...
 18. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh hung
  Số đồ cần đổi: Đổi pen băng qua pen gió giữ nguyên op. và ring băng qua ring gió giữ nguyên ọp
  Set Item Cấp:
  Chấp nhận điều kiện...
 19. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: Đổi sét Bóng đêm qua sét Bão táp, giữ nguyên op
  Set Item Cấp: ss8
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 20. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Top 1 PH Nhận...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Top 1 PH
  Nhận giải thưởng Top:...Cánh Huyền thoại
  Option nhận thưởng:... PHHTHP
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 21. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Gobin Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item... nhận ọp 5% vào ring băng +10
  Option nhận thưởng:...5%
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
 22. [Trao Giải] Tên nhân vật: CaveDW Top : DW Nhận giải thưởng...

  Tên nhân vật: CaveDW
  Top : DW
  Nhận giải thưởng Top:...Gậy Rồng 2
  Option nhận thưởng:...2% cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.
  ...
 23. Đánh dấu: [Sự Kiện] Tên nhân vật : ZzHacAmzZ Đang chơi tại Cụm máy...

  Tên nhân vật : ZzHacAmzZ
  Đang chơi tại Cụm máy chủ: Anh Hung
  Số đồ cần đổi: đổi op 28 qua 7% auto hp
  Set Item Cấp: Win ss8
  Chấp nhận điều kiện BQT đưa ra:
 24. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : 5M Nhận giải...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : 5M
  Nhận giải thưởng Top:... Nhận 3op even
  Option nhận thưởng:... 4%HP vào mũ huyết ma +11.

  4%HP vào tay bóng đêm +0 luck 10%

  ...
 25. [Trao Giải] Tên nhân vật: ZzHacAmzZ Top : Gobin Nhận Op vào...

  Tên nhân vật: ZzHacAmzZ
  Top : Gobin
  Nhận Op vào Item... Pen băng 10% 2% +10
  Option nhận thưởng:...Cấp độ 20
  Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
  Chấp nhận mọi điều kiện BQT...
Kết quả 1 đến 25 của 94
Trang 1 của 4 1 2 3 4