Tên nhân vật : Darkseid
Top : Top 3 DL
Nhận giải thưởng Top : Bộ Huyền Thiết
Option nhận giải thưởng : 4% gst 10%
Đã lây hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiên...